Re-integratie en Social Return

Ieder individu beschikt over een bepaald talent, dat is wat wij geloven. Door verschillende gebeurtenissen en omstandigheden kan het zijn dat mensen een periode uit de roulatie zijn geweest. Wij zijn ervan overtuigd dat, samen met een intrinsieke motivatie, het talent dat er is verder ontwikkeld kan worden. Het Groen Werkt stelt hiervoor graag haar ervaring, haar netwerk, haar partners en opleidingstraject ter beschikking.

Om te zorgen voor continuïteit is het zaak voldoende mensen aan te nemen. Veel bedrijven in de groene sector hebben te maken met een tekort aan mensen. Mensen vanaf de ‘reservebank’, afstand tot de arbeidsmarkt of statushouders kunnen een kans worden geboden om de basis werkzaamheden in het groen uit te voeren. Dit maakt het mogelijk voor andere medewerkers om zich te scholen of te specialiseren.   

Het groen is een duurzame sector, een duurzaam personeelsbeleid dat in de hele sector doorwerkt hoort daar wat ons betreft bij. Samen met gemeenten en bedrijven onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk mensen op een duurzame manier aan het werk te krijgen en te houden. Onze aanpak en samenwerking met partners heeft zelfs geleid tot het aanbieden van scholingstrajecten op maat.

Door onze aanpak en samenwerking zijn we zelfs in staat om eigen groepen van een scholingstraject op maat te voorzien!

Wij kennen de regelgeving en stimuleringsmaatregelen, waardoor wij de juiste partner zijn om ook het bedrijfsleven over die eerste drempel heen te helpen ter overtuiging. Ook zijn wij continu in contact met de gemeenten binnen ons werkgebied om ons zo in verbinding te stellen met potentiële kandidaten en gemeentelijke besluitvorming.

Op onze beurt dagen wij ook de gemeenten weer uit om werkzaamheden toe te kennen aan deze groepen en de verantwoording zoveel mogelijk bij het bedrijfsleven te beleggen voor creatieve inpassing.

Het is duidelijk. Door onze opgebouwde expertise bewegen wij ons tussen gemeenten en bedrijfsleven om als partner te dienen in het ontdekken van deze talenten en het creëren van kansen.

Door de inzet van scholingsvouchers, onze opleidingstrajecten, netwerk en verbinding met de gemeenten en het bedrijfsleven gaan wij voor duurzame inzet!