Gebaseerd op 100 beoordelingen
4.7/5
Aantal sterren, gebaseerd op ... beoordelingen
4.7/5

Weet jij waar je recht op hebt?

De nieuwe CAO voor de hovenierssector ligt al enige tijd klaar. Nu kunnen wij ons voorstellen dat dit aan je voorbij is gegaan of dat je er blind op vertrouwd dat jouw werkgever alles op orde heeft. Maar toch is het belangrijk dat óók jij als werknemer precies weet waar je recht op hebt. Het Groen werkt zet alle veranderingen voor jou overzichtelijk op een rij in dit artikel.

Structurele loonsverhoging van 5%

Een hoger maandelijks inkomen is natuurlijk nooit verkeerd. De verhoging van het salaris staat gepland in twee stappen. De eerste loonsverhoging is al ingegaan op 1 september 2021 met maar liefst 2,5%. Per 1 september 2022 wordt het loon nogmaals verhoogd, ook met 2,5%. Een structurele loonsverhoging van 5% dus.

Extra loonsverhoging voor lagere loonschalen

Om de verschillen tussen lage en hogere inkomens te verkleinen, is voor de lagere inkomens een extra loonsverhoging onderhandeld. Hiervoor wordt per 1 september 2021 de loonschaal I voor aanlooptrede A tot en met C verhoogd met 1% extra. Ook treden 0 tot en met 3 van de laagste loonschaal ontvangen 1% extra verhoging van het loon.

Bonus

Per 1 januari 2022 zal er een eenmalige uitkering zijn van €300 bruto voor alle medewerkers die op 31 december 2021 in dienst waren. Deze uitkering is naar rato van het dienstverband van de medewerker.

Ketenregeling

Sociale partners onderzoeken of aan de huidige afspraken van de uitzondering van de ketenregeling conform artikel 9 lid 3 inzake seizoensomstandigheden, functiegroep 4 als extra uitzonderingsgroep kan worden toegevoegd.

Reiskostenvergoeding

De vergoeding per gereden kilometer blijft € 0,19. De maximum vergoeding per dag wordt met 50% verhoogd naar:

  • 1 t/m 10 km heen en terug: €1,90 per dag
  • 11 t/m 20 km heen en terug: €2,65 per dag
  • Vanaf 21 km heen en terug: €3,- per dag

Overwerken en oudere werknemers

Deelnemers aan de seniorenregeling kunnen nu al niet tot overwerk en consignatie worden verplicht. Er is afgesproken dat deze vrijstellingen ook gelden voor werknemers die in aanmerking komen om gebruik te maken van de seniorenregeling, maar hier niet aan deelnemen.

Opleidingskosten

Ook wordt in de nieuwe CAO opgenomen dat terugbetaling van opleidingskosten door de werknemer alleen van toepassing is als dit vooraf schriftelijk tussen werkgever en werknemer is overeengekomen. Er wordt gekeken of een standaard overeenkomst als bijlage aan de cao kan worden toegevoegd.

Kleding en tekenvoorlichting

De vergoeding wordt verhoogd naar € 200 per jaar. Over het belang van goede tekenwerende kleding zal informatie worden gedeeld. Dat betekent dat werkgevers en werknemers hierover voorlichting krijgen.

European Tree Worker (ETW)

Deze functie wordt onderdeel van het functiehuis in de cao.

Onderzoeken

De werkgroep duurzame inzetbaarheid moet eerst nog verschillende onderwerpen onderzoeken voordat het komt met een advies. Dit zal gaan rondom de Regeling vervroegd uittreden, verlofsparen, uitbreiding seniorenregeling en financiering en premieverdeling Colland Arbeidsmarkt. Hierover kunnen daarna eventuele cao-afspraken worden gemaakt.

PAWW

Sociale partners hoveniers staan positief tegenover een verlenging van de cao PAWW waarmee het 3e jaar WW wordt gefinancierd. Een overkoepelende (Colland) werkgroep onderzoekt dit verder.

Bron: Vakblad de Hovenier

Deel dit bericht:

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Misschien ook interessant: